začať trénovať Kontaktujte nás
0907 147 107
Dom služieb
Rimavská Sobota

Školenie trénerov - Všeobecná časť 2.kvst. UMB BB